วันที่ 13 ก.พ.2567 เวลา 09.00 น.ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระได้เปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาหารือถึงปัญหาต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ได้หารือถึงเหตุการณ์ที่กลุ่มทะลุวังป่วนขบวนเสด็จ

โดยนายอนุศักดิ์ คงมาลัย สว.หารือว่า ขอฝากไปยังนายกฯว่าในสถานการณ์ในปัจจุบันในการใช้สิทธิเสรีภาพต่างๆให้สอดคล้องกับกฎหมายอย่างไร ซึ่งรัฐบาลเคยต่อสู้เรื่องนี้มาเมื่อมีอำนาจแล้วจะบริหารสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบันอย่างไร เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบกระเทือนพสกนิกรคนไทยจำนวนมาก เพราะมีการใช้สิทธิเสรีภาพของคนกลุ่มหนึ่งในลักษณะที่นำไปสู่การไม่อดทนของคนที่ไม่เห็นด้วยและนำไปสู่การโต้แย้ง และบาดหมางกัน เกินขอบเขต กระทำการไม่เหมาะสมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงฝากถามไปยังภาครัฐจะมีแนวทางดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ได้ติดตามกลุ่มที่แสดงออกเรื่องนี้อย่างไร และจะทำความเข้าใจ

ด้านนายมณเฑียร บุญตัน สว. กล่าวว่า ขอให้รัฐบาลดำเนินการเชิงรุก และหาแนวทางการทำให้ผู้ที่มีความเห็นต่างอยู่ร่วมกันได้ ต้องสร้างกลไกแห่งสันติ ใช้หลักเหตุผลไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง หรือการกระทำที่ยั่วยุของกลุ่มบุคคลที่จะกลายเป็นความขัดแข้งเหมือนในอดีต ขณะที่การดำเนินคดีต้องเป็นไปตามครรลองของกฎหมาย

ขณะที่พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร สว.กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อขบวนเสด็จไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะกระทบต่อจิตใจคนไทยทั้งประเทศ และหากกลุ่มบุคคลที่กระทำผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย และอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อไม่ให้เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เนื่องจากมีผู้อยู่เบื้องหลัง จึงขอให้นายกฯ และรัฐบาลมีมาตรการป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ให้เกิดซ้ำอีก ต้องปราบปรามผู้เกี่ยวข้อง และวางแนวทางลดการใช้ช่องว่างของกฎหมายให้รัดกุมมากขึ้น