วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมในวันนี้ โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) โดยกำหนดวันหยุดพิเศษ เพิ่มอีก 1 วัน ในวันที่ 12 เม.ย. 2567 เพื่อให้มีวันหยุดเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เพิ่มอีก 1 วัน ด้วยเหตุนี้ หากที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ในวันที่ 12 เม.ย. 2567 อีก 1 วันแล้ว จะทำให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ มีวันหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-16 เม.ย. 2567 ซึ่งรัฐบาลมองว่าจะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวได้อีกมาก

ล่าสุดที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) อีก 1 วัน คือวันที่ 12 เม.ย.2567 ทำให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2567 มีวันหยุดยาวรวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-16 เม.ย.2567