วันที่ 13 ก.พ. 2567 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันเดียวกันนี้ กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเป็นการด่วน โดยตำแหน่งที่ถูกจับตา และคาดว่าจะโยกสลับตำแหน่ง คือ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน (พช.) ที่จะถูกโยกไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และสลับให้นายสยาม ศิริมงคล จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นอธิบดี พช. แทน นอกจากนี้  ยังเสนอแต่งตั้งนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมที่ดินแทนบุคคลที่ลาออก