อบต.ตรึม  จัดงานโครงการส่งเสริมประเพณีแกลมอ  ทำบุญสู่ขวัญข้าวของชาวตำบลตรึมประจปีงบประมาณ2567อลังการ

เมื่อเวลา20.00น.ของคืนวันที่12ก.พ.67ณ บริเวณที่ทำการอบต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์  น.ส.สูงสุด คุ้มภัย ท้องถิ่นอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์  ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมประเพณีแกลมอ   ทำบุญสู่ขวัญข้าว  โดยมีนายประพงษ์ศักดิ์ วงศ์อนุ นายกอบต.ตรึม  ได้กล่าวรายงานในการจัดงานโดยมีพี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

 นาย ประพงษ์ศักดิ์ วงศ์อนุ กล่าวว่าการเล่นแกลมอของชาวกูยเรียกว่า"แกลมอ"เป็นประเพณีที่มีการปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษโดยมีความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนในครอบครัวอาจจะเกิดจากการไม่สบายในสุขภาพร่างกายของปู่ย่าตา ยาย  พ่อแม่ ลูกหลาน  ซึ่งได้ไปรับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันมาแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงมีความเชื่อว่าอาจจะเกิดจากผีเทวดา  ผีบรรพบุรุษทำให้เกิดอาการไม่สบายขึ้นจึงอาศัยประเพณีในการเล่นแกลมอนี้  ชาวตำบลตรึม   อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  เป็นชาวกูยกลุ่มหนึ่งที่ยังมีความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณค่อนข้างสูงและอีกหนึ่งความเชื่อประเพณีเป็นประเพณีที่มีการปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ   จะเป็นพิธีเพื่อเฉลิมฉลอง"บุญกุ้มข้าวใหญ่"หรือบุญสู่ขวัญข้าวนั้นเป็นประเพณีของชาวอีสาน  ที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชนที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านาน  เพื่อขอขมาจะได้เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวให้มีแต่ความผาสุกนอกจากจะมีการทำพิธีแกลมอตลอดจนการทำพิธีสู่ขวัญข้าวแล้วทางอบต.ตรึมก็ยังจัดให้มีการเดินแบบผ้าไหมโดยได้รับเกียรติจากกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิก  อบต.ตลอดจนส่วนราชการภายในอบต.ตรึม   เข้ามาเดินแบบผ้าไหมของชาวกูยตลอดจนการละเล่นแกลมอ 

 โดยมีผู้นำชุมชนตลอดจนการแสดงของเด็กๆนักเรียนภายในพื้นที่มาแสดงอย่างอลังการเลยทีเดียว   วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่มีมาช้านานเอาไว้ให้ชุนรุ่นหลังให้ปฏิบัติตาม  เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดความสามัคคีในชุมชนและเกิดความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่เป็นประเพณีการทำบุญที่มีประจำเดือนชาวอีสานกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมสุรินทร์การประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่องกิจกรรมแสดงของนักเรียนในเขตตำบลตรึมอย่างอลังการเลยทีเดียว