เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาสยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีพล.ท.ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ที่จะถึงนี้

รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Goodbye Summer ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ก่อนปิดภาคเรียนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและส่วนราชการภายในจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก หอการค้าจังหวัดนครนายก อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ประชาชนในจังหวัดนครนายก และโรงเรียน ในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนปิยะชาติพัฒนา โรงเรียนวัดสุตาธรรมาราม โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ได้มีโอกาสร่วมถวายพระพร กว่า 2,000 คน

โดยมีกิจกรรมอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล ถวายแจกันดอกไม้ รวมทั้งมีอาจารย์ในส่วนการศึกษาอ่านทำนองเสนาะถวายพระพร จากนั้นร่วมร้องเพลงหมู่จำนวน 4 เพลง และเปล่งเสียงทรงพระเจริญร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนจบพิธี

ด้านพล.ท.ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถวายคำกราบบังคมทูล ตอนหนึ่งว่า พระองค์ทรงเข้ารับราชการเป็นพระอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปี 2523 ทรงเป็น “ทูลกระหม่อมอาจารย์”

สำหรับนักเรียนนายร้อย ทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ทรงได้รับการโปรดเกล้า แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (อัตราจอมพล) และทรง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

หลังจากเกษียณอายุราชการเมื่อปี 2558 ทรงพระราชทานเงินเดือนทั้งหมดที่ทรงเก็บไว้ตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อใช้ในการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย และยังคง เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสอนและทรงร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อย ในห้วงเปิดภาคการศึกษาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน ทรงรับเชิญเป็นพระอาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

ด้วยพระจริยาวัตรที่งดงาม ทรงตรากตรำพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระวิริยอุตสาหะเป็นที่ประจักษ์ แก่พสกนิกรโดยทั่วไป ซึ่งอำนวยประโยชน์ให้กับกองทัพประเทศชาติ และประชาชน เป็นอเนกอนันต์

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมในวันนี้ ถูกปรับเปลี่ยนชื่อ จากเดิมวานนี้ ที่ กองทัพบก ได้เชิญสื่อมวลชน ทำข่าว "กิจกรรมถวายกำลังใจทูลกระหม่อมอาจารย์" โดยกำลังพลของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาเป็น การจัดงานในระดับจังหวัดนครนายก ในชื่อ พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทูลกระหม่อมอาจารย์ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน2567

ด้านพ.ต.วิสิทธิ์ เสนารักษ์ ทหารประสานงานเส้นทางเสด็จถนนสายจงรักภักดี ระบุถึง วัตถุประสงค์การจัดงาน ตอนหนึ่งว่า พอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามที่ปรากฎทางโซเชียลมีเดีย แต่เราจะไม่หวั่นไหว เพราะเรามีลักษณะสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก อะไรที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ ที่เป็นความชั่วร้ายต่อไปจะขจัดออกไป เพราะโรงเรียนของเรายืนยันจะหล่อหลอม ทั้งยังเป็นศูนย์รวมหลักที่ผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรออกไปดูแลเสาเข็มที่สำคัญ และเราเป็นโรงเรียนที่มีความมั่นคง

โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ เรายืนหยัด 3 ประการ คือ 1. เพิ่มยาชูกำลังที่จะถวายให้พระองค์ท่าน 2. เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Goodbye Summer และ 3 ถวายพระพรไชยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน