เมื่อวันที่ 12 ก.พ.67 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ระบุว่า

“ระวังจะเกิดกลุ่มกระทิงแดง นวพล ผู้ทนไม่ไหว เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อย่าข้ามเส้นย่ำยีหัวใจของคนไทยจนเกินไป เราเตือนคุณแล้ว”