เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเสนอญัตติด่วน เกี่ยวกับเรื่องการถวายอารักขาขบวนเสด็จฯ ว่า เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะในประเทศไทย และในทุกๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ขบวนของประธานาธิบดีจะมีการอารักขา มีการปิดถนนอย่างแน่นหนามาก หากมีผู้ใดแทรกแซงเข้ามา ซึ่งตนเองเคยเห็นกับตา บวกกับในสารคดี จะเห็นว่าบุคคลผู้นั้น หรือยานพาหนะนั้นจะถูกปาดจนตกถนน หรือโดนล็อคตัวออกไป ดังนั้นประเทศไทยก็เช่นกัน การถวายอารักขาสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรานั้น ตนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด


นายวราวุธ กล่าวว่า เราเห็น เราสัมผัส ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะการทำงานถวายพระบรมวงศานุวงศ์ในสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนเพียงใด ดังนั้น บางครั้ง การที่เราจะเรียกร้องให้มีการรักษาสิทธิของบุคคลต่าง ๆ นั้น แต่ละคนต้องเข้าใจในการที่จะไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นเช่นกัน