วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ว่า เรื่องสำคัญในการประชุมวันนี้ คือ การกำกับดูแลการก่อสร้างสาธารณูปโภคของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ กทม. เช่น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การประปานครหลวง (กปน.) กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาจำนวนมาก ได้สั่งการให้สำนักการโยธาตรวจสอบและเข้มงวดเรื่องระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย โดยเฉพาะการปรับ กรณีมีการขออนุญาตก่อสร้างถนนหรือทางรถไฟฟ้าต่าง ๆ แล้วไม่เสร็จภายในเวลากำหนด โดยที่ผ่านมามีการขออนุญาตก่อสร้างจำนวนมากจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ในปี 2566 กฟน.ขออนุญาตก่อสร้าง 286 ครั้ง ได้รับอนุญาต 177 ครั้ง กปน. 328 ครั้ง ได้รับอนุญาต 179 ครั้ง เป็นต้น

 

นายชัชชาติ กล่าวว่า ได้กำชับให้สำนักการโยธาตรวจสอบเงื่อนไขการก่อสร้างต่าง ๆ ให้ละเอียด เนื่องจาก กทม.เป็นหัวใจแหล่งเศรษฐกิจ การก่อสร้างจึงเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งพื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่ของเมือง คือ ถนน ดังนั้นการก่อสร้างส่วนใหญ่จึงอยู่บริเวณถนน โดยกระบวนการก่อสร้างส่วนมากกำหนดระยะเวลา 1 ปี ได้สั่งการให้ ผอ.สำนักการโยธาทบทวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างเบื้องต้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน หากมีการดำเนินการเรียบร้อยจึงต่อใบอนุญาตก่อสร้างออกไป แต่หากไม่เรียบร้อยจะไม่ต่อหรือถอนใบอนุญาต รวมถึงทบทวนเรื่องการวางวงเงินประกันก่อสร้างเพิ่มเติม

 

นอกจากนี้ จะขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ก่อสร้างบนถนน 4 ช่องจราจร ได้แก่ ถนนพระราม 3 และ 4 ถนนเพชรบุรี ถนนสาทร เพื่อสร้างต้นแบบในการดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเรื่องผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องฝาบ่อต่าง ๆ ต้องมีการเข้มงวด ตรวจสอบมาตรฐานทุกวัน เพราะที่ผ่านมาพบปัญหาค่อนข้างมาก