เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมานายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้ง นายอาชวิน อยู่บำรุง เป็นที่ปรึกษา โดยให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอความเห็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา นายอาชวิน ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกีฬา ตามคำเชิญของนายปริญญา ฤกษ์หร่าย ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา