มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียนมาประยุกต์สร้างงานเกษตรแฟร์เสมือนจริงในรูปแบบเมตาเวิร์ส หรือ โลกเสมือนจริง โดยใช้ชื่อว่า “KasetfairVerse” เป็นครั้งแรกในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ได้เข้าร่วมงานเกษตรแฟร์  โดยไม่ต้องเดินทางมาในพื้นที่จริง ช่วยลดปัญหาเรื่องการเดินทาง เวลา และความไม่สะดวกต่าง ๆ ซึ่งผู้เข้าชมงาน “KasetfairVerse” จะได้รับความรู้จากงานเกษตรแฟร์ การเลือกซื้อสินค้าในโซนต่าง ๆ ในงานเกษตรแฟร์ การเลือกซื้อสินค้าจากร้าน The Premium @ KU และยังได้เล่นเกมส์เก็บสะสมแต้มเพื่อรับของรางวัลอีกมากมาย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมและร่วมทำกิจกรรมบน “KasetfairVerse” ผ่านเว็บเบราเซอร์ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แว่น virtual reality ในการเดินทางสู่โลกเสมือนจริงสามารถเข้าชมและทำกิจกรรมใน “KasetfairVerse” ได้ที่ https://kasetfair.ku.ac.th/verse

 “KasetfairVerse” เป็นการผสมผสาน “งานเกษตรแฟร์” ทางกายภาพและโลกดิจิทัล กลายเป็นโลกคู่ขนานเสมือนจริง ที่ให้ผู้คนได้เข้ามาพบปะสังสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน (virtual society)  สามารถสื่อสาร และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ ผ่านการจำลองตัวของเราเองเป็นตัวละครต่าง ๆ ด้วยอัตลักษณ์ดิจิทัลหรืออวตาร (avatar) และยังสามารถสร้างเพื่อนใหม่กับผู้คนที่อยู่ในเมตาเวิร์สด้วยกันได้อีกด้วย กิจกรรมภายในพื้นที่โลกเสมือนจริงของ“KasetfairVerse” นั้น ผู้เข้าชมงานจะได้รับทั้งความรู้ และความสนุกเพลิดเพลิน อาทิสามารถรับชม live สด สาธิตวิชาชีพ โดยสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มก. ตลอดทั้ง 9 วันของการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 นับเป็นการเชื่อมต่อผู้คนที่สนใจวิชาชีพเดียวกันได้เข้ามาฝึกอบรม แบ่งปันความรู้ และแชร์ประสบการณ์ระหว่างกันเป็น virtual life-long learning community สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพคัดเกรดของร้าน The Premium @ KU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบ virtual store ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดจากไร่สุวรรณ ผลิตภัณฑ์กัญชงจากผลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงและขนมขบเคี้ยว จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  เมล็ดกาแฟจากสถานีวิจัยดอยปุย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้เข้าชมยังสามารถร่วมกิจกรรมเล่นเกมภายใน “KasetfairVerse”  เพื่อสะสมแต้มเเลกรับของรางวัลจากสปอนเซอร์แบรนด์ดังมากมาย ได้แก่ KU Milk เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ เคเอฟซี ซีพีออลล์ 7-11 โออิชิ เอสโคล่า อาหารแมว Oliver อาหารสัตว์ NEKtech PETFOOD ขนมแมว Pai HangOut อาหารสุนัข N&K Premium Food สบู่คัสสัน อิมพีเรียลเลเธอร์ สินค้าจากบริษัท Infinite M และ ผลิตภัณฑ์จากดอยคำ

สำหรับ “KasetfairVerse” เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัท The Bigbang Theory ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้าน Metaverse ที่ให้บริการด้าน Metaverse ในรูปแบบแพลตฟอร์มพร้อมใช้ หรือ Metaverse (infrastructure ) as a service โดยผลงานการสร้างสรรค์ “KasetfairVerse” นั้น นำทีมด้านเทคนิค โดยนิสิตและคณาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมด้านการออกแบบธุรกิจและการตลาด โดยนิสิตและคณาจารย์ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการออกแบบศิลป์โดยนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถเข้าชมและทำกิจกรรมใน “KasetfairVerse” ได้ที่ https://kasetfair.ku.ac.th/verse

เพื่อเป็นการตอบโจทย์งานเทศกาลประจำปีระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้พัฒนางานเกษตรแฟร์ 2567 ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง 360 องศา หรือ “Virtual Kasetfair” ที่เป็นผลงานการเขียนโปรแกรมและพัฒนาขึ้นโดยทีมนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ทั้งหมด ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศและร้านค้าของงานเกษตรแฟร์ 2567 ราวกับว่าได้มาเดินอยู่ภายในงานจริง ๆ อีกทั้ง ยังเป็นช่องทางให้ผู้เข้าชมสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าและเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนต่างๆ ในงานเกษตรแฟร์ 2567 ทางออนไลน์ได้โดยตรง ทั้งทางโทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือช่องทางการขายสินค้าอื่นๆ ที่ร้านค้าระบุไว้ใน “Virtual Kasetfair” สามารถเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์ https://kasetfair.ku.ac.th/ ได้ตลอดระยะเวลาการจัดงานเกษตรแฟร์และหลังการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2567