วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงพยาบาลกลาง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ประชาชนหลายคนอาจไม่ทราบว่าโรงพยาบาลสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง มีคลินิกแพทย์ทางเลือกสำหรับรักษาโรคต่าง ๆ ให้ประชาชนในราคาครั้งละ 200-300 บาท ประกอบด้วย แพทย์แผนไทย ให้การรักษาด้วยวิธี นวด ประคบ อบสมุนไพร ดูแลมารดาหลังคลอดบุตร รักษาเข่า สักยาน้ำมัน รวมถึง แพทย์แผนจีน ให้การรักษาด้วยวิธี ฝังเข็ม ครอบแก้ว ลมยา จ่ายยาสมุนไพรจีน เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อจองล่วงหน้าได้ที่ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกลาง โทรศัพท์ 095-6259882 เปิดรับการรักษาวันละ 20-30 คน

 

ผู้เข้ารับการรักษาสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเข้าติดต่อที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม.ได้ทุกแห่ง ในส่วนแพทย์แผนไทย สามารถใช้สิทธิบัตรทอง เบิก สปสช.ได้ แต่ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคม ส่วนแพทย์แผนจีน จำกัดเฉพาะสิทธิจากต้นสังกัด สิทธิ กทม. สิทธิข้าราชการ ไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทอง สปสช. และประกันสังคมได้ 

 

นายชัชชาติ กล่าวว่า จากการใช้บริการฝังเข็มแพทย์แผนจีนในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง พบว่า ช่วยลดอาการปวดได้ดี โดยแพทย์อธิบายว่า วิธีการนี้ จะฝังเข็มบริเวณที่ปวดโดยตรง เพื่อใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณที่ปวด ทำให้ลดอาการปวดได้ตรงจุดยิ่งขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ผู้รับประทานยาละลายลิ่มเลือด หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง วัณโรค และโรคติดต่อทางเลือด ไม่ควรรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม หรือควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรักษาทุกครั้ง

 

สำหรับโรงพยาบาลสังกัด กทม. ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โทรศัพท์ 0-2221-6141-60 , 0-2222-2424 โรงพยาบาลตากสิน โทรศัพท์ 0-2437-0123 , 0-2437-1206 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทรศัพท์ 0-2289-7000 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ โทรศัพท์ 0-2429-3575-81 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทรศัพท์ 0-2543-1150 , 0-2543-1307 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2326-7711 , 0-2326-9995 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทรศัพท์ 0-2421-2222 โรงพยาบาลสิรินธร โทรศัพท์ 0-2328-6900-19โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทรศัพท์ 0-2405-0900-4 โรงพยาบาลคลองสามวา โทรศัพท์ 0-2150-1300 โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์  0-2180-0201-3