ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสงขลา ทยอยเดินทางนำเครื่องเซ่นไหว้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสงขลา เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

   หลังจากไหว้บรรพบุรุษที่บ้านเสร็จแล้วและเตรียมต้อนรับปีใหม่วันตรุษจีนในคืนวันนี้  โดยเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ้งเอี้ย” จะเสด็จลงมาประทานพรแก่ชาวไทยเชื้อสายจีน ช่วงกลางดึกของคืนวันที่ 9 ก.พ.67 เวลา 23.00 - 01.00 น. ของวันที่ 10 ก.พ.67 โดยเชื่อว่าการไหว้เทพไฉ่ซิงเอี้ยจะทำให้เกิดโชคลาภและร่ำรวยตลอดปี

   วันนี้  9 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน  ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม เขตเทศบาลนครสงขลา  ชาวไทยเชื้อสายจีนเมืองสงขลาได้ทยอยเดินทางนำเครื่องเซ่นไหว้ ประกอบด้วยหมู เป็ด ไก่ ผลไม้และดอกไม้ธูปเทียน มากราบไหว้พระและเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวสงขลาเคารพนับถือ สืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  สำหรับ"วันไหว้" เป็นการไหว้ในวันสิ้นปี หลังจากเสร็จจากการไหว้บรรพบุรุษในช่วงเช้าที่บ้าน ก็จะเดินทางมาไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

สำหรับในคืนนี้ (9 ก.พ.67) ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าและเตรียมต้อนรับปีใหม่วันตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน  โดยจะมาทำการจุดธูปเทียนขนาดใหญ่ไหว้พระที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาเพื่อรอรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ“ไฉ่ซิ้งเอี้ย” ที่ชาวจีนเคารพนับถือเพื่อให้เกิดโชคลาภ ความมั่งคั่ง  ความร่ำรวยแก่ผู้บูชายิ่งๆขึ้นไปตลอดทั้งปีในปี 2567

ซึ่งในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนวันตรุษจีน จะมีการเซ่นไหว้ตามประเพณี ซึ่งการไหว้ในเทศกาลตรุษจีน นิยมเรียกกันว่า "วันชิวอิด" แปลว่าวันที่ 1 ส่วนใหญ่มักจะไหว้ "ไฉ่ซิ้งเอี้ย" หรือ "เทพเจ้าแห่งโชคลาภ" ในเวลากลางดึก เมื่อเวลาย่างเข้าวันตรุษจีน หรือ วันชิวอิด นั่นเอง

การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภในปีนี้ ฤกษ์ที่ดีที่สุดคือช่วงกลางดึกของคืนวันสิ้นปี ก่อนจะย่างเข้าตรุษจีน ระหว่างเวลา 23.00-01.00 น. (คืนวันนี้ ที่ 9 ก.พ.67 คาบเกี่ยวไปยังวันที่ 10 ก.พ.67) ซึ่งเป็นช่วงที่ฟ้าเปิด โดยปีนี้องค์ไท้ส่วย จะเสด็จมา เพื่อประทานพรโชคลาภ ความมั่งคั่ง ความร่ำรวยแก่ชาวจีนทุกคน ให้มีความสุข ความเจริญ มีโชคมีลาภเป็นสิริมงคล เนื่องในวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ในคืนวันนี้ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ชาวจีนถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ เนื่องจากเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรก ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล เชื่อในเรื่องการให้คุณในโชคลาภ ทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ครอบครัวสามัคคีปรองดอง สุขภาพแข็งแรง