ลานบ้านกลางเมือง/บูรพา โชติช่วง : เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา เส้นทางสักการะพระธาตุประจำปีเกิด

ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีการเปิดกิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา : เส้นทางสักการะพระธาตุประจำปีเกิด โดยมี พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 พระเทพสิงหวราจารย์  เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยส่วนราชการจ.เชียงใหม่ เครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมงานเมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา กิจกรรมในงานมีการแสดงฟ้อนบูชามหาเจดีย์ธาตุ (พระธาตุหลวง) การแสดงแสงสีเสียงและศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงชุดเล่าขานตำนานพระพุทธสิหิงค์ ตำนานพระธาตุหลวงวัดพระสิงห์ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์ธาตุ (พระธาตุหลวง) เพื่อความเป็นสิริมงคล

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวกิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา : เส้นทางสักการะพระธาตุประจำปีเกิด จ.เชียงใหม่ ว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา(ศน.) ได้เล็งเห็นศักยภาพของเมืองเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความพร้อม จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการต่อยอดกิจกรรมภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา โดยนำความเชื่อเรื่องการไหว้บูชาพระธาตุประจำวันเกิด 12 นักษัตร ซึ่งเป็นคติความเชื่อของชาวล้านนามาสร้างความรู้และเชิญชวนให้ประชาชนไปกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในปีนักษัตรต่างๆ นำมาซึ่งความสงบและความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิต ภาคเหนือนำร่องที่ จ.เชียงใหม่ มี 5 เส้นทาง ดังนี้ ปีมะโรง สักการะพระมหาธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ ปีมะเส็ง สักการะพระเจดีย์มหาโพธิ์พุทธคยา วัดเจ็ดยอด ปีมะแมสักการะพระธาตุดอยสุเทพ และปีจอ สักการะพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม

ทั้งกล่าวเพิ่มเติม นอกจากเส้นทางสักการะพระธาตุประจำปีเกิดแล้ว จ.เชียงใหม่ยังมีศาสนสถานโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าสืบทอดมาแต่โบราณอีกหลายแห่งให้ได้เที่ยวชม ทั้งนี้จะขยายผลสู่การสักการะศาสนสถานสำคัญในภูมิภาคอื่นๆ โครงการดังกล่าวนับเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เพื่อส่งเสริมให้วัด ศาสนสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงความเชื่อประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชนบนฐานของมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม

“ย้ำว่าเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้สร้างเสริมสิริมงคลในสิ่งที่ดีงามตามหลักศาสนาพุทธ ไม่ได้สนับสนุนให้คนงมงาย นำความเชื่อความศรัทธาไปใช้ในทางที่ผิดและไม่ถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมนี้ยังช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนการบริการทางวัฒนธรรมในพื้นที่จากการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้อีกทางหนึ่งด้วย” ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าว สักการะ 5 พระธาตุล้านนาเชียงใหม่ เสริมสิริมงคลประจำปีเกิด