สหกรณ์บุรีรัมย์  ช่วยกระจาย ส้มสายน้ำผึ้ง สหกรณ์การเกษตรจอมทอง เชียงใหม่ เพิ่มช่องทางตลาด สู่ผู้บริโภค

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด  เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดกับสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด  จ.เชียงใหม่ นำส้มสายน้ำผึ้งของสมาชิกสหกรณ์ มาจำหน่ายสู่ผู้บริโภคในจังหวัด เพื่อช่วยเหลือสมาชิก  เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางด้านการตลาดสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์


             

วันนี้ (7 ก.พ.67) นางวิไล ยูฮันเซ่น  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมโยงและกระจายผลผลิตส้มสายน้ำผึ้งจากสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด จ.เชียงใหม่ ที่เป็นแหล่งปลูกส้มสายน้ำผึ้งที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศไทย มากระจายสู่ผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครั้งนี้ได้ขนส่งและกระจายสู่ผู้บริโภค 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ รวมปริมาณ 3 ตัน มูลค่ากว่า 16,800 บาท 

   โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำส้มสายน้ำผึ้งคัดเกรด คุณภาพดี รสชาติดี อร่อยหวานอมเปรี้ยว ที่เป็นเอกลักษณ์ รวมจำนวน 1,250 กิโลกรัม มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยกระจายผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง  
 

นางวิไล ยูฮันเซ่น  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครือข่ายให้เข้มแข็งแก่ขบวนการสหกรณ์   เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพ ราคาถูกเพื่อลดค่าครองชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทั่วไปได้บริโภคสินค้าสหกรณ์คุณภาพดี ทั้งยังได้อุดหนุนผลผลิตเกษตรกรไทย ช่วยให้สมาชิกมีรายได้จากการขายสินค้าเกษตร  ผ่านการบริหารจัดการโดยกระบวนการสหกรณ์