เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงมาตรการลดฝุ่น PM2.5 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ว่า กทม.ได้ขอความร่วมมือตามศาลเจ้าต่างๆ พยายามงดหรือใช้ธูปเท่าที่จำเป็น หรือใช้เป็นธูปสั้น อีกทั้งยังให้ทุกเขตไปดูจุดเสี่ยง ระบุจุดที่มีคนหนาแน่น อย่างไรก็ตามทาง กทม.ยังไม่ได้ออกกฎระเบียบห้ามจริงจัง เชื่อว่าทุกที่เห็นความจำเป็นในการลดฝุ่น PM2.5