นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กล่าวถึงโครงการพัฒนาทางเท้าต้นแบบตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า กทม.มีแผนพัฒนาทางเท้าต้นแบบ เขตละ 1 เส้นทาง ปัจจุบันแจ้งแผนแล้ว 48 เขต อีก 2 เขต ไม่มีทางเท้าต้องซ่อมแซม รวม 58 เส้นทาง 56 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 441 ล้านบาท ระยะเวลาปรับปรุง 30-540 วัน โดยโครงการดังกล่าวเชื่อว่าประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ภายใต้นโยบายมุ่งเน้นพัฒนาเส้นเลือดฝอยให้แข็งแรง

 

สำหรับแนวทางดำเนินการ จะมีการปรับปรุง พัฒนาทางเท้าเพื่อให้การเดินทางตั้งแต่ออกจากบ้านถึงระบบขนส่งมวลชนหลักเป็นไปอย่างสะดวก มีการกำจัดสิ่งกีดขวาง ให้ทางเท้ามีความราบเรียบ สว่าง ปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด มีความแข็งแรงยั่งยืน สะอาด การค้าขายไม่กีดขวาง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ผู้ว่าฯกทม.เน้นย้ำให้ทุกเขตเอาจริงเอาจังในการกำกับดูแลผู้รับเหมา กวดขันเข้มงวดเรื่องการคืนพื้นที่ให้ประชาชนสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัยอีกด้วย