ก.วัฒนธรรมยกรถโรงหนังเฉลิมทัศน์สัญจรสู่จ.เชียงราย เด็กเข้าคิวชมกันเพียบ สร้างโอกาสการเรียนรู้

โรงหนังเฉลิมทัศน์ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดกิจกรรมรถโรงหนังฉายภาพยนตร์แก่เด็กนักเรียน-ครู ประชาชน และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีโปรแกรมจัดกิจกรรมใน 4 อำเภอของจ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ณ วัดจอเจริญสุขุมวาท อ.เวียงชัย, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย โดยขณะนี้จอดให้บริการนักเรียนและประชาชนอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า อ.เมืองเชียงราย ซึ่งเป็นจุดฉายที่ 3 ไปจนถึงวันที่ 7กุมภาพันธ์ ได้สร้างความประทับใจให้กับเด็กและเยาวชน ครูอาจารย์ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนสนใจเข้าคิวรับชมฉายภาพยนตร์กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากนี้ไปก็จะสัญจรไปต่อที่ ช้างแวร์เฮ้าส์ โกดังห้วยเกี๋ยง อ.เชียงแสน ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์นี้