วันที่ 1 ก.พ. 67 ที่ตำหนักพระเจ้าเสือ วัดตึก จ.พระนครศรีอยุธยา มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) พระบิดาแห่งมวยไทยอย่างสมพระเกียรติ โดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจรัสเดช อุลิต ครูมวยไทยอาวุโส(เจ้าพิธีประกอบพิธีบวงสรวง) นักเรียนมวยไทย เครือข่ายวัฒนธรรมร่วมพิธี นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กองทัพบก ร่วมกับภาคีภาครัฐและเอกชน จัดงานมหัศจรรย์วันมวยไทย ดังไกลสู่ชาวโลก ประจำปี 2567