ชวนย้อนเวลาชมวัง 4 ศตวรรษ พระราชวังจันทรเกษมยามค่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “Night at The Palace ย้อนเวลา ชมวัง 4 ศตวรรษ พระราชวังจันทรเกษม” ยลโฉมความงามของโบราณสถานสำคัญอันเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาในช่วงเวลาค่ำคืน

หลังจากที่กรมศิลปากรได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมโบราณสถานยามค่ำ วัดไชยวัฒนาราม และวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ล่าสุดได้เปิดให้เข้าชมพระราชวังจันทรเกษม โบราณสถานสำคัญอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาช่วงค่ำคืนของทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ มีกิจกรรมนำชมพระราชวัง “ชวน ชม ชิม” ฉลองเดือนแห่งความรักที่วังจันทน์ “ชาววัง ชวนขึ้นหอ” ชมทิวทัศน์อยุธยาบนหอสังเกตการณ์ยุคแรกของสยาม และกิจกรรม “สายมู ยูต้องมา” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัง พร้อมทั้งเชิญชวนแต่งชุดไทยเข้าชมพระราชวัง ถ่ายรูปกับมุมสวยๆ ภายในพระราชวัง นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้หน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนต่างๆ ร่วมแสดงกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม การสาธิต การประดิษฐ์งานศิลปะในช่วงเวลาดังกล่าว

พระราชวังจันทรเกษม เป็นพระราชวังเดิมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2120 เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวร และในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐาน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้เป็น “ที่ว่าการมณฑลเทศาภิบาล” ซึ่งพระราชวังจันทรเกษม นับเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนภูมิภาคแห่งแรก ก่อตั้งโดยพระยาโบราณราชธานินทร์ เรียกชื่อว่า โบราณพิพิธภัณฑ์ อยุธยาพิพิธภัณฑสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ตามลำดับ

ขอเชิญชวนแต่งชุดไทยเที่ยวชมโบราณสถานยามค่ำ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ เวลา 16.30 - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567 มีค่าเข้าชม สำหรับผู้พิการและชาวไทยผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี เข้าชมฟรี