จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 ปฏิทินจันทรคติไทย วันนี้วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีเถาะ ..00.. กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ว่าด้วยติดตามเสนอมรดกโลก เมื่อเร็วๆ นี้ เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2567 ติดตามความคืบหน้าเอกสารขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก 3 แหล่ง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช พระธาตุพนม จ.นครพนม และแหล่งอนุสรณ์สถาน และภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ศูนย์กลางล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้รับการบรรจุชื่อในบัญชีชั่วคราว (Tentative List) ศูนย์มรดกโลก ยูเนสโก รมว.แนะอัพเดตข้อมูลให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หลังอยู่ในบัญชีเบื้องต้นมา 6 – 10 ปี ส่วนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี รมว.กล่าวว่า หลังจากที่กรมศิลปากรจัดส่งเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกฉบับสมบูรณ์ไปยังศูนย์มรดกโลกของยูเนสโกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสแล้ว อาจเข้าสู่การพิจารณาในวาระการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 46 ในช่วงกลางปี 67 ..00.. รมว.วัฒนธรรมกล่าวที่ประชุมได้รับรายงานจากกรมศิลปากร ภายหลังเมืองโบราณศรีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จะต้องส่งรายงานการดำเนินงานของเมืองโบราณศรีเทพเสนอต่อยูเนสโก ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 67 ..00.. ด้าน จ.เพชรบูรณ์เสนอแผนพัฒนามรดกโลก “เมืองโบราณศรีเทพ” ชงจัดทำแอพพลิเคชัน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพิ่มรถรางไฟฟ้า พัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกอื่น จัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวต่อเนื่อง ..00.. ชวนเที่ยวเส้นทางสักการะพระธาตุประจำปีเกิด ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา : เส้นทางสักการะพระธาตุประจำปีเกิด ภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา โดยมี พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ สุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารมว.วัฒนธรรม ชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา วีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าฯ จ.เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงาน ..00.. สำหรับเส้นทางสักการะพระธาตุประจำปีเกิด จ.เชียงใหม่ 5 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระธาตุประจำปีเกิดปีชวด วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม วัดพระสิงห์ พระธาตุประจำปีเกิดปีมะโรง วัดเกตุการาม พระธาตุประจำปีเกิดปีจอ วัดเจ็ดยอด พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง เป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนาและวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมกรมการศาสนา ..00.. ปิดท้าย “เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ 3 ทีมชนะเลิศได้แก่ผลงาน “ถักธุง” ทีมถักธุง จ.กาฬสินธุ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน “ถ้วยสัมพันธ์ใจ” ทีมต้นกล้าพันธุ์ใหม่ จ.ภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน ”ศิลปะสร้างชาติ” ทีมวัยรุ่นศิลปะไทย จ.ลพบุรี นอกจากนี้มีรางวัลชมเชย รับชมผลงานได้ทางยูทูปช่องCulture Surveillance Bureau แล้วพบข่าวสารจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

ภายหลังเมืองโบราณศรีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จะต้องส่งรายงานการดำเนินงานของเมืองโบราณศรีเทพเสนอต่อยูเนสโก ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 67

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี อาจเข้าสู่การพิจารณาในวาระการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 46 ในช่วงกลางปี 67

เปิดกิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา : เส้นทางสักการะพระธาตุประจำปีเกิด ภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา