นายก อบจ.ราชบุรี เปิดงานอาหารพื้นบ้านมอญ ครั้งที่ 8  ที่วัดมะขาม อ.บ้านโป่ง   เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมงานคึกคัก  เตรียมผลักดันเป็นซอฟต์เพาเวอร์ของพื้นที่ 
               

 ( 27 ม.ค. 67 )  นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านมอญ ประจำปี 2567 เจี๊ยะโม่งโร่งโม่นเดิง  (กิน อยู่ ดู มอญ ) ครั้งที่ 8  ที่วัดมะขาม ต. คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง   จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม โดยมีนายสุวัฒน์ อภิกันตสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม  ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำชุมชนและชาวบ้านเข้าร่วมงานพร้อมร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นถิ่นชาวมอญ ห่มสไบที่มีการปักด้วยลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชน โดยมี  นายคมสรร จับจุ ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมอญนครชุมน์ จ.ราชบุรี  ได้เป็นผู้ประสานเครือข่ายชาวมอญจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมงาน เช่น ชาวมอญจาก จ.ลำพูน  บ้านแก่ง จ.นครสวรรค์ บางตะไนย์ จ.นนทบุรี สามโคก มอญศาลาแดงเหนือ มอญคลองสี่ จ.ปทุมธานี มอญบ้านหลังโคราช มอญคลองสิบสี่ หนองจอก กทม สมาคมไทยรามัญ ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ ชมรมมอญบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม ชาวมอญ จ.ฉะเชิงเทรา ชาวมอญสังขละ มอญไทรโยค จ.กาญจนบุรี  มอญบางลำภู มอญเขาย้อย จ.เพชรบุรี มอญหวายเหนียว ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มอญเขาแจง มอญบ้านม่วง มอญคุ้งพยอม มอญนครชุมน์ จ.ราชบุรี  ซึ่งจะเดินทางมาร่วมทำบุญสี่ทิศ พร้อมนมัสการหลวงพ่อแดง สักการะพระเจดีย์ บูชาไหว้ตะละทาน สักการะพระประธานในอุโบสถ ที่วัดมะขาม ต.คุ้มพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีที่ชาวมอญเคารพนับถือ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีด้านอาหารมอญ  และยังเป็นการเผยแพร่ สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  
               

ภายในงานมีกิจกรรมจำหน่ายอาหารมอญ พืชผัก ผลไม้ท้องถิ่น สาธิตภูมิปัญญา งานบายศรี งานปักผ้าสไบ งานปั้นดิน งานตัดพวงมโหตร การละเล่นสะบ้า  สาธิตอาหารมอญ  การเสวนา เรื่อง อาหารมอญแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง  การสาธิตเครื่องเคียงในสำรับข้าวแช่ชาวมอญ  การแสดงสำรับข้าวแช่ตำรับชาววัง ตำหรับชาวมอญ ตำหรับชาวมอญเพชรบุรี   การละเล่นผีกระด้ง  
               

 ช่วงระหว่างนั่งชมการแสดง มีการเสริ์ฟอาหารสำรับมอญแก่ประธานและแขกวีไอพี   ได้แก่ อาหารพื้นถิ่นของชาวมอญ เช่น  แกงมะตาด  แกงเลียงใบกระเพราปลาย่าง  แกงผักบุ้ง เผือกตาแดง กับพุทรา   แกงใบมะรุมถั่วเขียว น้ำปลายำ/ผักดอง เสริ์ฟกับข้าวสวยร้อนๆ นั่งชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญหลายชุดการแสดง อาทิ การรำกระเหรี่ยง การำทอแยมอญ การแสดงจากโรงเรียนต่างๆ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวและต่างประเทศให้ความสนใจมาเที่ยวชมงานกันอย่างคึกคัก
                 

สำหรับวันที่ 28 มกราคม เวลาประมาณ 18.30 น.นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นประธานเปิดงาน เจี้ยะโม่งโร่งโม่นเดิงราชบุรี  (กิน อยู่ ดู มอญ ) ครั้งที่ 8 พร้อมเปิดตลาดวัฒนธรรมมอญ ภายในงานมีกิจกรรมการบูชาสี่ทิศ  การสาธิตอาหารมอญ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น งานบายศรี งานปักผ้า งานปั้นดิน งานตัดพวงมโหตร งานสานเสื่อกก การประดิษฐ์ว่าวไทย แก่เด็กและเยาวชน การละเล่นว่าวเพื่อการอนุรักษ์ว่าวไทย  การสาธิตอาหารมอญข้าวมันส้มตำ ตำคะเปียง ทอดมันหัวปลี ขนมคันหลาว ขนมถ้วยฟูละมุด การประกวดสำรับอาหารมอญ  ขบวนแห่วัฒนธรรม  ขบวนมอญต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถือเครื่องสักการะ ขบวนตะลุ่มมอญ  ขบวนหาบวิถีมอญ ขบวนแห่ผ้าห่มพระเจดีย์ ขบวนนางรำกลองยาว ขบวนวัวเทียมเกวียน พิธีห่มผ้าพระเจดีย์วัดมะขาม  การแสดงบนเวที  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม การแสดงจากนักแสดง ละครเรื่อง เจ้าพระยาสู่อิรวดี  การแสดงจากดารานักร้องชาวมอญจากรัฐมอญ การแสดงรำมอญหงสาวดี  การแสดงระบำมอญสามัคคี  การขับร้องเพลงโดยลูกหลานมอญแชมป์ 3 สมัย  และการแสดงที่น่าสนใจอีกมากมาย 
                   

นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่สนใจสามารถเดินทางมาเที่ยวชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายมอญได้ที่วัดมะขาม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ชิมอาหารพื้นถิ่น เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้า และสินค้าชุมชนที่น่าสใจมาวางจำหน่ายอีกมากมาย