สัปดาห์พระเครื่อง / ราม วัชรประดิษฐ์

พระสมเด็จวัดเกศไชโย เป็น 1 ใน 3 ตระกูลพระสมเด็จ ที่สร้างโดย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) โดยได้บรรจุไว้ในองค์ ‘พระมหาพุทธพิมพ์’ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง เป็นพระสมเด็จที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ “อกร่อง หูบายศรี มีขอบกระจก” เกือบทุกพิมพ์ทรง ปัจจุบันในวงการพระเครื่องนับว่าให้ความนิยมเป็นอย่างสูง และจัดรวม ‘พระสมเด็จวัดเกศไชโย’ ให้อยู่ในชุดเบญจภาคี เช่นเดียวกับพระสมเด็จวัดระฆัง และพระสมเด็จบางขุนพรหม ในจำนวนพระสมเด็จวัดเกศไชโยทั้ง 3 พิมพ์ ของ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) นั้น พิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ “พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น นิยม”

พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น นิยม ลักษณะเป็นพระพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยม ตัดขอบข้างทั้ง 4 ด้านจะมนแทบทุกองค์รวมทั้งมุมทั้ง 4 มุมด้วย มีกรอบกระจกจากพื้นผนังกรอบอีกชั้นหนึ่ง และมีพุทธลักษณะโดยรวมคล้ายๆ กัน คือ องค์พระประธานประทับนั่ง แสดงปางขัดสมาธิราบ อกร่อง หูบายศรี สถิตเหนือฐานอาสนะภายในซุ้มครอบแก้วด้านในกรอบกระจก เส้นซุ้มครอบแก้วจะคมชัด มีลักษณะเป็นเส้นโค้งครอบคลุมองค์พระจดเส้นกรอบด้านล่าง และฐานขององค์พระมี 7 ชั้น ตามชื่อพิมพ์

เอกลักษณ์แม่พิมพ์ ของ พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น นิยม

- พระเกศปลายแหลม ตรงกลางจะโปนออกแผ่วๆ

- พระกรรณ ซึ่งเป็น ‘หูบายศรี’ นั้น พระกรรณข้างซ้ายขององค์พระจะเชิดสูงกว่าข้างขวา

- พระพักตร์และพระศอ ดูรวมๆ คล้ายหัวไม้ขีด

- องค์พระสภาพเดิมๆ ที่ติดคมชัด จะเห็นโคนพระพาหาด้านซ้ายวิ่งคล้ายแทงเข้าไปที่พระอังสา (หัวไหล่) และช่วงข้อพระหัตถ์ด้านล่างจะมีขนาดใหญ่กว่าด้านขวา

- ลำพระองค์ช่วงพระอุระจะนูน ส่วนล่างถัดลงมาจะเป็นเส้นคู่พลิ้ว คล้ายฟันคน

- พระอังสาด้านขวาขององค์พระหักเป็นแง่งเหลี่ยม

- ปลายพระชานุด้านขวาขององค์พระจะมีติ่งแหลมอยู่ด้านบน

- ปลายฐานชั้นบนทางซ้ายขององค์พระแหลมคม ปลายสะบัดออก

- ฐานชั้นล่างจะไม่เป็นเส้นตรง แต่จะแอ่นโค้งตรงกลางเล็กน้อย ปลายฐานทั้งสองข้าง จะเป็นเดือยวิ่งเข้าชนเส้นครอบแก้ว

พระสมเด็จวัดเกศไชโย นับเป็นพระที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมสะสมอย่างกว้างขวาง นับเนื่องจากว่าเป็นพระที่อยู่ในตระกูล “พระสมเด็จ” ที่สร้างโดย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ผู้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วหล้าด้านพุทธคุณประสบการณ์สูงมากทางด้านคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดปลอดภัย เมตตามหานิยม และโชคลาภครับผม

​​​​​​​