จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2567 ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 1 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีเถาะ ..00..  กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ครม.สัญจรระนอง เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม ลงพื้นที่เปิดตัวชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาว สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี ประจำปี 2566 เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไทยที่ห้ามพลาดของจ.ระนอง ..00.. จากข้อมูลท้องถิ่น หลวงพ่อดีบุกเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ ชุมชนแห่งนี้มีการนำเสนอท่องเที่ยว ทั้งเทศกาลงานประเพณี อัตลักษณ์อาหารท้องถิ่น นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้หลากหลาย อาทิ ร่อนแร่ ใช้วิถีชีวิตตามแบบของชุมชนวัดบ้านหงาวในอดีต เรียนรู้ทำผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผ้ามัดย้อมใช้สีจากไม้โกงกางป่าชายเลนในชุมชน กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในชุมชน เป็นต้น ..00.. เคลียร์ค้างจ่ายเงินเดือนศิลปินแห่งชาติ กรณีตัวแทนศิลปินแห่งชาติร้องเรียนถึงการไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน 25,000 บาท ในช่วงเดือนพ.ย. – ธ.ค. 66 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ศิลปินบางท่านได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่มีรายได้อื่นๆ มาจุนเจือครอบครัวนั้น โกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้นำเสนอขอความเห็นชอบขอปรับวงเงินประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติมอีกจำนวน 39,220,200 บาท ต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ปรับประมาณการรายจ่ายฯ เพิ่มเติมตามวงเงินดังกล่าวแล้ว ..00.. อธิบดีสวธ. กล่าวอีกว่า สวธ.ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่วธ 0404.2/253 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2567 ไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อให้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามวงเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นรายการค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม จำนวน 1,000,000 บาท และโครงการสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จำนวน 39,220,200 บาท เมื่อนำไปรวมกับประมาณการรายจ่ายที่อนุมัติให้แล้ว จำนวน 11,500,000.00 บาท รวมเป็นประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สำนักงบประมาณอนุมัติให้ทั้งสิ้น จำนวน 50,720,200.00 บาท ..00.. อธิบดีสวธ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้สวธ.จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินตอบแทนรายเดือน รวม 3 เดือน ตั้งแต่ เดือน พ.ย. - ธ.ค. 66 และ ม.ค. 67 ให้ศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมภายในเดือนม.ค. นี้ ทั้งนี้ขอให้ศิลปินทุกคนมั่นใจว่าสวธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการดูแล การประสานงาน และการให้ความช่วยเหลือศิลปินในด้านต่างๆ ยังคงให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างเต็มที่เหมือนที่ผ่านมา ..00.. ปิดท้าย ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลานวัฒนธรรมเมืองอุดรธานี งานเฉลิมฉลองวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 131 ทั้งขอบคุณผู้ว่าฯ จ.อุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญผลักดันให้การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง แล้วพบข่าวสารจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

ครม.สัญจรระนอง เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม ลงพื้นที่เปิดตัวชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาว สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี ประจำปี 2566

เทศกาล ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลานวัฒนธรรมเมืองอุดรธานี งานเฉลิมฉลองวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 131

โกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม