PRI ผู้นำธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจร ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้แต่งตั้ง นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRI โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.67 เป็นต้นไป

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ สำเร็จการศึกษาด้านบริหารงานก่อสร้างจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และใช้ชีวิตอีกกว่า 30 ปี ทำงานในแวดวงด้านงานวิศวกรรม งานโยธา งานที่ปรึกษา ไปจนถึงงานระดับบริหาร เริ่มจากการเข้าทำงานในวงการก่อสร้าง ประมาณ 6-7 ปี จากนั้นไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารโครงการทั้งอาคารสูง, โรงแรม, และโครงการแนวราบ ก่อนเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  หรือ ORI ร่วมกว่า 10 ปี ในสายงานบริหารงานก่อสร้างและสายงานบริหารหลากหลายตำแหน่งในเครือ โดย นายสุรินทร์ ได้ช่วยผลักดันธุรกิจที่รับผิดชอบและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

“PRI เป็นองค์กรที่เติบโตเร็วมาก โดยจะนำความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะงานด้านการบริหารบุคลากรที่สั่งสมมากว่า 30 ปี เข้ามาร่วมเสริมทัพความแข็งแกร่ง และพร้อมนำทัพ PRI เพื่อสร้างการเติบโตที่ดีกว่า และพร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ Super Living Service ต่อเนื่อง เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจบริการใหม่ๆ ให้กับทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในหลากหลายมิติ รวมทั้งการเพิ่มบริการในเซ็กเมนต์ใหม่ การเปิดตัวธุรกิจใหม่ ตลอดจนการบุกตลาดต่างจังหวัดตามแผนที่วางไว้ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น Happy Maker ที่มีบริการพร้อมตอบโจทย์การสร้างความสุขให้ผู้บริโภคตลอดช่วงชีวิต”

สำหรับ PRI เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์กว่า 11 ปี ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจภายใต้ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจต้นน้ำ – บริการก่อนเข้าอยู่อาศัย (Pre-Living Services) อาทิ บริการที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานโยธา และงานระบบ บริการจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากร 2.กลุ่มกลางน้ำ – บริการการจัดการเพื่อการอยู่อาศัย (Living Services) อาทิ บริการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า อาคาร และสำนักงาน บริการอพาร์ตเมนท์แบบพรีเมียม บริการซื้อ-ขาย-ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร และ 3.กลุ่มปลายน้ำ - บริการหลังการขายที่อยู่อาศัย (Living & Earning Services) อาทิ บริการแม่บ้านและช่าง บริการออกแบบและตกแต่งภายใน