บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร คว้ารางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2023” ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทย ประจำปี 2566 หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายเดียวที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรโดดเด่นกว่า 58,571 ล้านบาท จากงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023 ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า “AWC มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ AWC ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน และร่วมสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางรากฐานให้ธุรกิจมั่นคงในระยะยาว การได้รับรางวัลต่อเนื่องในปีนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนได้มุ่งมั่นส่งมอบแบรนด์ DNA ของ AWC เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดในการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาจุดหมายปลายทางเพื่อไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านการทำงาน การพักผ่อน การช้อปปิ้ง และการท่องเที่ยว ที่ส่งต่อช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับทุกคนผ่าน Integrated Model พร้อมขยายเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกและพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการ ให้สามารถเข้าถึงและไปอยู่ในใจของกลุ่มลูกค้า และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก”

โดยในปีที่ผ่านมา AWC ได้ดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นหลากหลายโครงการ ด้วยกลยุทธ์ในการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (Uniqueness) 5 มิติ ประกอบด้วย เอกลักษณ์ด้วยการเป็นผู้นำเทรนด์ด้านไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่น เอกลักษณ์ด้านการออกแบบดีไซน์โครงการ การมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจ และการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างแบรนด์องค์กรให้มีความแข็งแกร่งและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าและนักเดินทางจากทั่วโลก เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันน่าประทับใจระหว่างการเดินทาง และเชื่อมโยงกับจุดหมายปลายทางที่ไป ทั้งด้านอาหารการกิน กิจกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม “Disney100 Village at Asiatique” ณ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น เพื่อสร้างจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวผ่านงานแสดงระดับสากลให้กับประเทศไทย รวมถึงการเปิดให้บริการโรงแรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล และโรงแรมเชียงใหม่ แมริออท โฮเทล เมื่อปีที่ผ่านมา และเตรียมพัฒนาโครงการอีกมากมายเพื่อสร้างจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนให้จังหวัดเชียงใหม่   

รางวัล “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023” จัดขึ้นติดต่อกันมาเป็นปีที่ 14 เพื่อมอบให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน จัดขึ้นโดยหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งร่วมกันวิจัยและพัฒนาเครื่องมือการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร “CBS Valuation” (Corporate Brand Success Valuation) ที่ใช้หลักเกณฑ์การวัดมูลค่าแบรนด์จากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณค่าเฉลี่ยติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมบูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์ขององค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงินได้อย่างแม่นยำ เพื่อชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาแบรนด์ขององค์กรของประเทศไทยและในอาเซียน   

นอกจากรางวัล “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023” ที่ได้รับในครั้งนี้ AWC ยังได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจอื่นๆ ซึ่งตอกย้ำถึงแบรนด์องค์กรที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อส่งมอบคุณค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets Indices) เป็นปีแรก ด้วยคะแนนความยั่งยืนจากการประเมินผล Corporate Sustainability Assessment (CSA) โดย S&P Global สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ (Hotels, Resorts & Cruise Lines) การได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับ ‘A’ ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และรางวัลด้านอื่นๆ อีกมากมาย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AWC ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ และการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อร่วม ‘สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า’ ให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย