นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวิสิทธิ์ สิงห์สัจจเทศ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อจัดทำโครงการ Thailand Fashion Sustainability Movement ที่มีเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ด้วยการคืนชีวิตให้กับเสื้อผ้าที่ไม่ได้จัดจำหน่ายแล้ว นำมาเติมไอเดียและดีไซน์ขึ้นใหม่อย่างสร้างสรรค์ และส่งมอบให้กับกทม. เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน หรือมูลนิธิสาธารณกุศลต่างๆ 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร เผยว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Thailand Fashion Sustainability Movement ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการประกาศเจตนารมย์ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งของเหลือใช้ให้สามารถนำมากลับมาเป็นทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างครบวงจรตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้อย่างเป็นรูปธรรม และนับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการจัดการเสื้อผ้าและสิ่งทอให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขยะของเมือง เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป”

นายเควินทร์ สิงห์สัจจเทศ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ยัสปาล กรุ๊ป ได้ตระหนักถึงการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “The Power of Sustainability” ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สามารถเติบโตพัฒนาร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในแต่ละปีทางยัสปาล กรุ๊ป จะมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้จัดจำหน่ายและยังไม่ผ่านการใช้งานคงเหลืออยู่จำนวนมาก ทางยัสปาล กรุ๊ป จึงมองเห็นโอกาสในการสร้างคุณค่าจากเสื้อผ้าเหล่านี้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด จึงเป็นที่มาของโครงการ Thailand Fashion Sustainability Movement ที่จะคืนชีวิตให้กับเสื้อผ้า ด้วยการดัดแปลง และตกแต่งให้สวยงาม สร้างสรรค์ขึ้นเป็นดีไซน์ใหม่ พร้อมส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการใช้งานจริงๆ ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักสิ่งแวดล้อม มารับเสื้อผ้าเหล่านี้ไปบริจาค ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการผ่านหน่วยงาน หรือมูลนิธิสาธารณกุศลต่างๆ รวมไปถึงการร่วมมือกันพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ในด้านการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง”

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยรังสิต  ที่ให้น้องๆ นักศึกษาสาขาด้านการออกแบบแฟชั่นดีไซน์ มาเป็นตัวแทนของพลังจากคนรุ่นใหม่ ร่วมออกไอเดียสร้างสรรค์เสื้อผ้าให้สวยงามตามจินตนาการ ภายใต้คอนเซปต์ “Dream Diaries” ที่ได้ชวนน้องๆ มาส่งต่อความรัก ความฝัน การแบ่งปัน ผ่านผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากลายเส้น พร้อมส่งเรื่องราวดีๆ แทนความรู้สึกของน้องๆ ที่เป็นผู้ให้ผ่านลวดลายบนเสื้อผ้าไปยังผู้รับ เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิดการสร้างความยั่งยืนให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่จะเติบโตต่อยอดเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยต่อไป

  

 ทั้งนี้ โครงการ “Thailand Fashion Sustainability Movement” นับเป็นก้าวสำคัญที่เป็นแนวทางการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานธุรกิจขององค์กร โดยที่ผ่านมายัสปาล กรุ๊ป ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่จะส่งเสริมและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การสร้างสรรค์ Sustainable Collection ซึ่งเป็นแฟชั่นที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติ หรือกระบวนการผลิตที่สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม