นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทยและกัมพูชา บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต” หรือ “FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า “ที่ FWD ประกันชีวิต เราเชื่อว่า พลังของคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เราไปถึงเป้าหมายทางธุรกิจได้ ดังนั้นเราจึงมองเห็นความสำคัญของการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ มีทักษะจากการทำงานจริง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital by designed) โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการทำงานทุกภาคส่วน เพื่อทำให้ประกันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย เข้าถึง และมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น ตอบรับกับยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยในปีนี้เราเปิดรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 3 ที่มาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ พลังบวก สนใจในเทคโนโลยี พร้อมที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา เข้าร่วมโครงการ “FWD Insurance Talent Internship Programme 2024” เพื่อฝึกงานในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2567 ระยะเวลา 8-10 สัปดาห์ โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงตามทักษะของตนเอง และได้ร่วมรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ เหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบริษัท รวมทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจประกันชีวิตเชิงลึก และรู้จัก FWD ประกันชีวิตมากขึ้น”

ทั้งนี้ สายงานที่เปิดรับมีทั้งสิ้น 13 สายงาน ได้แก่ บัญชี การเงินคณิตศาสตร์ประกันภัย สื่อสารและกิจกรรมขององค์กร ลูกค้าสัมพันธ์ วิทยาการ พัฒนาเว็บไซต์ ระบบบริหารข้อมูลเพื่อการจัดการ ทรัพยากรบุคคล การปรับปรุงกระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล วางแผนกลยุทธ์ และสายงานพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการ

โครงการ “FWD Insurance Talent Internship Programme 2024” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://bit.ly/4aXY5os พร้อมประกาศผลนิสิตนักศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 20 คน ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม 2567