ในวาระศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ 2567 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 15 : การอ่านประสานสันติภาพ” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรหนังสือให้กับพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 50 รูป ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม พร้อมฟังปาฐกถาธรรมหัวข้อ “การอ่านประสานสันติภาพ” โดย พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และร่วมกันสวดมนต์บทสวด “บารมี 30 ทัศ” เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 06.00 – 09.00 น.  ณ Park @ Siam ด้านข้าง ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์ ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2218-9893-5