จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2567 ปฏิทินจันทรคติไทย ขึ้น 9 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีเถาะ ..00.. กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) พลังเยาวชน ลุงเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2567 ให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้คัดเลือกจังหวัดละ 1 คนจากส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมพื้นถิ่น รวมถึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ..00.. หายใจเข้าออก Soft Power ขับเคลื่อนเฟสติวัลและท่องเที่ยว เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม กล่าวในส่วนของวธ. สร้างเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลกผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี ศิลปะ ศาสนา นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้แก่คนท้องถิ่น ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ..00.. นี่ก็ขานรับ Soft Power กรมศิลปากรจัดทัวร์นำเที่ยวโบราณสถาน ภายใต้กิจกรรม “ศิลปากรสัญจร” นำผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยวไปกับกรมศิลปากรในราคาย่อมเยา รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้าสมทบกองทุนโบราณคดี เพื่อบูรณะโบราณสถานและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ..00.. สำหรับอีเว้นท์ทัวร์เส้นทางแรกที่จะจัดขึ้น "ไหว้พระ ชมโขน ยลศิลป์ ถิ่นพิมาย" วันที่ 20 – 21 ม.ค. จากนั้นจะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวอีก 2 เส้นทาง ได้แก่ “2 นครา มรดกโลก” ชมโบราณสถานอยุธยา ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และ “เส้นทางวัฒนธรรมวงแหวนตะวันตก : ต้นธารแห่งอารยธรรมไทย” อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์ฯ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และพิพิธภัณฑ์ฯ พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ..00.. ประเด็น ใช่ธุระกรมฯ บทบาทหน้าที่ทำทัวร์เองไหม ควรแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานน่าจะดีกว่า หรือทำทัวร์อีเว้นท์นี้สนองการเมือง ..00.. พลังเยาวชนสวดโอ้เอ้ฯ ชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กล่าวจัดโครงการอบรมฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารรายส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เยาวชนต่างจังหวัดได้เข้าถึงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้ฯ ได้ถูกต้องตามแบบและอักขรวิธี ตลอดจนปลูกฝังศีลธรรมอันดีงาม อันเป็นการอนุรักษ์และการสืบทอดการสวดที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีให้คงอยู่คู่สังคมไทย โดยเชิญวิทยากรจากกรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสวดโอ้เอ้ฯ มาฝึกหัดให้แก่เยาวชน ..00.. สำหรับการอบรมฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารรายให้แก่เยาวชน 3 ภูมิภาค ครั้งละ 150 คน ภาคกลางจัดอบรมไปเมื่อวันที่ 10 - 11 ม.ค. ที่วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่งอบรมเสร็จ 17 – 18 ม.ค. ที่วัดกลาง จ.บุรีรัมย์ เหลือภาคใต้ วันที่ 24 – 25 ม.ค. ที่วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช ..00.. อธิบดีศน.บอกอีกว่า ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้ารับการอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ได้ เพื่อให้ฝึกซ้อมทักษะการสวดโอ้เอ้วิหารรายได้อย่างถูกต้องไปพร้อมกันทั่วประเทศ ..00.. โทรโข่ง ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม เผยวธ.เปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ฯในต่างประเทศ (Roadshow) ประจำปี 2567 งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 มี.ค. 67 ผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ สอบถามได้ที่ข้ากองภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สำนักงานปลัดวธ. โทร.02 209 3519-20 วันเวลาราชการ ส่งข้อมูลผลงานได้ถึง 27 ม.ค.นี้ ..00.. ปิดท้าย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) เชิญผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยวงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale , Chiang Rai 2023 จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 16 – 18 ก.พ.67 รับสมัครถึงวันที่ 26 ม.ค.นี้ ดูรายละเอียดได้ที่เพจสำนักฯ แล้วพบข่าวสารจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม มอบโล่ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2567 ให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้คัดเลือกจังหวัดละ 1 คนจากส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมพื้นถิ่น รวมถึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา;กรมการศาสนาจัดโครงการอบรมฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารรายส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เยาวชนต่างจังหวัดได้เข้าถึงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้ฯ ได้ถูกต้องตามแบบและอักขรวิธี ตลอดจนปลูกฝังศีลธรรมอันดีงาม อันเป็นการอนุรักษ์และการสืบทอดการสวดที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีให้คงอยู่คู่สังคมไทย