บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการเปิดรับบริจาคของเล่น ตุ๊กตา และเสื้อผ้ามือสองสภาพดีจากพนักงานในบริษัทฯ ภายในงานเลี้ยงปีใหม่ ด้วยแนวคิด "Me Share" โดยส่งทีมอาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัย มอบของขวัญวันเด็ก อาทิ ของเล่น ตุ๊กตา และเสื้อผ้า ทั้งมือ 1 และมือสองสภาพดี ให้กับเด็กๆ ในชุมชนคลองเตย และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม ที่ผ่านมา 

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ เมืองไทยประกันภัย ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของจากพี่น้องพนักงาน เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเด็กๆ ในชุมชนคลองเตย และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งแป้งมองว่า เด็ก คือ อนาคตของชาติ จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ นอกจากนี้ ยังเป็นความหวังในการสร้างสังคมคุณภาพให้กับประเทศไทย

หากเด็กๆ ได้รับการหล่อหลอมที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ก็จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยมีพลเมืองที่มีคุณภาพ และช่วยขับเคลื่อนสังคมคุณภาพต่อไปในอนาคต แป้งอยากให้ผู้ใหญ่หันมาใส่ใจเด็กๆ ไม่จำเป็นแค่เฉพาะวันเด็กฯ เท่านั้น แต่หมายถึงการเอาใจใส่ ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กๆ ที่ยังขาดโอกาสในสังคม ให้ได้มีบทบาท มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตต่อไป”