วันที่ 16 ม.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดตราคาน้ำมันทุกชนิดจาก 4 สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ ปตท., บางจาก, PT และเชลล์ ล่าสุดมีราคาดังนี้ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค.2567 เวลา 05.00 น.)


ราคาน้ำมันปั๊ม "ปตท." (PTT)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.25 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา : 29.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 33.48 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.29 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา : 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล พรีเมี่ยม  : ราคา 41.54 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม "บางจาก" (Bangchak)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.25 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา : 29.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 33.14 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.29 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล พรีเมี่ยม  : ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม "พีที" (PT)

เบนซิน ราคา 43.64 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.48 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ดีเซล  ราคา 29.94 บาท/ลิตร


ราคาน้ำมันปั๊ม "เชลล์" (Shell)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.64 บาท/ลิตร 
ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.98 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.75 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.64 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.94 บาท/ลิตร

ที่มา : www.eppo.go.th