บ่ายวันนี้ (14 ม.ค. 67) ที่เขื่อนราษีไศล ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะรับฟังปัญหาจากประชาชนและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย 

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งร้อยเอกธรรมนัสฯได้กำชับให้กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบรรเทาความดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรโดยเร็วต่อไป