กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม  และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ  เดินหน้าสานต่อปณิธานการขับเคลื่อนธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชน และสังคม ด้วยการมอบโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้คนทุกกลุ่มในสังคม จึงผนึกกำลังพันธมิตร นำโดยธนาคารออมสิน พร้อมด้วยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สานต่อกิจกรรมสนับสนุนด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equality and Inclusion) อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat X โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง โดยธนาคารออมสิน นำอุปกรณ์การเรียน ของใช้จำเป็น ส่งมอบให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมสันทนาการ เป็นการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ด้วยปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานและแบ่งปันความรัก มอบโอกาส ความเท่าเทียมและความสุขให้กับทุกคน โครงการเพื่อสังคม Citizen of Love by Siam Piwat จึงได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า  “กว่า 60 ปี จากวิสัยทัศน์ที่บริษัทยึดมั่นตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงวันนี้ สยามพิวรรธน์ดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และต้องการเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สยามพิวรรธน์ คือแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสร้างสรรค์ของการเติบโตที่ดี และมีประสิทธิภาพของผู้คน (Well-growing Platform) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นเวทีของการสร้างโอกาสให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมเพื่อเติบโตและประสบความสำเร็จไปพร้อมกัน ในปีนี้ได้ผนึกกำลังพันธมิตรในกลุ่ม Eco System นำโดยธนาคารออมสิน สร้างสรรค์โครงการ Citizen of Love by Siam Piwat X โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง โดยธนาคารออมสิน เพื่อเติมรอยยิ้มและความสุขรับวันเด็กแห่งชาติให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน โดยมอบทุนการศึกษาสนับสนุนนักเรียนเรียนดี  อุปกรณ์การเรียนและของใช้จำเป็นได้ความร่วมมือจากกลุ่มพันธมิตร ลูกค้าที่มาใช้บริการ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมสันทนาการให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”

อีกทั้งภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ศิริรัตน์ ยิ้มถนอม ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการออม พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม รอง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมด้วย อภิรมย์ ทรวดทรง อุปนายกนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กลุ่มพันธมิตรและลูกค้า ร่วมเป็นตัวแทนในการส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ ในครั้งนี้

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสันทนาการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและจัดเป็นนิทรรศการ”ศิลปะเพื่อโลกที่น่าอยู่” โดยมี “ชลิต นาคพะวัน” ศิลปินอิสระถ่ายทอดเทคนิคการวาดภาพระบายสี และยังปลูกฝังให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการดูแลโลกให้น่าอยู่ ผ่านกิจกรรม “ขอบคุณที่ทิ้งกัน...อย่างถูกวิธี” จากธนาคารออมสิน ทั้งยังมีการมอบแว่นสายตาให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตา และบริการตัดผมฟรีโดยช่างมืออาชีพให้เด็กๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดี มอบโอกาสให้เด็กๆ ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างรอบด้าน และนำไปต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป