ร่วมสมัย / ชะมวง พฤกษาถิ่น : นิทรรศการผลงานศิลปะ 80 ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ กำลังจัดแสดงอยู่ขณะนี้

นิทรรศการฯ เปิดไปเมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา โดยท่านชวน หลีกภัย ฐาปนันดรศิลปิน เป็นประธานเปิด นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) พร้อมด้วยเจ้าของผลงาน ดร.กมล ทัศนาญชลี และอาจารย์ธงชัย รักปทุม ศาสตราจารย์เดชา วราชุน อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ ทัศนศิลป์ ตลอดจนบุคคลในแวดวงศิลปะ ร่วมเปิดนิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

ผลงานศิลปะ 80 ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) (The Art Exhibition 80 YEARS KAMOLTASSANANCHALEE RETROSPECTIVE) โดยสศร.ร่วมกับดร.กมล ทัศนาญชลี และผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วนจัดขึ้น เพื่อรวบรวมผลงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของการผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดช่วงชีวิตการทำงานของศิลปินท่านนี้ นับตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งมีคุณูปการต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย ทั้งในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ งานแกะสลัก เซรามิก สื่อผสม และศิลปะจัดวาง จำนวนกว่า 70 ผลงาน

ผลงานที่นำมาจัดแสดง เป็นการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่และประชาชนที่สนใจงานศิลปะได้มีโอกาสชื่นชม เรียนรู้งานศิลปะร่วมสมัยอย่างใกล้ชิดครอบคลุมในทุกมิติ ใน 5 พื้นที่ ได้แก่ สยามพารากอน ไอคอนสยาม หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แมทดอต อาร์ต เซนเตอร์ และหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั้น 1 ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการผลงานศิลปะ 80 ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ได้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2567