นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีกำหนดจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ภายหลังศาลมีคำพิพากษา ในวันที่ 20 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีภาระหนี้สินต่าง ๆ ได้แก่ หนี้ครัวเรือน หนี้เช่าซื้อ หนี้ กยศ. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหนี้สิน 


การจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความปรองดอง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ได้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ จำกัด และ บริษัท ชูเกียรติ จำกัด โดยมีหนังสือเชิญลูกหนี้ เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ย จำนวนมากกว่า 4,000 ราย  คิดเป็นทุนทรัพย์มากกว่า 300 ล้านบาท

ในการไกล่เกลี่ยหากเจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นผลสำเร็จจะทำให้ไม่ต้องถูกบังคับคดี หรือในกรณีที่ได้บังคับคดียึดทรัพย์สินไว้แล้ว จะสามารถงดการบังคับคดีไว้ ทรัพย์สินที่ถูกยึดจะได้ไม่ต้องนำออกขายทอดตลาด และลูกหนี้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับคดี และรับปรึกษาปัญหากฎหมาย


จึงขอเชิญลูกหนี้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีหนี้ตามคำพิพากษา เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยฯ ในวันดังกล่าว และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กรมบังคับคดี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 4999  หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79  และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ