วันที่ 11 ม.ค.67  เวลา 10.30 น. ที่ ศาลปกครองกลาง แจ้งวัฒนะ นาย สนธิญา สวัสดี เข้ายื่นฟ้องกระทรวงคมนาคม กรณีรถไฟฟ้า โมโนเรล สายสีชมพู และสีเหลือง ใน 4 ประเด็น 1.ให้คุ้มครองชั่วคราว รถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย หยุดการให้บริการ 2.ให้ยกเลิกการเก็บค่าโดยสาร สายสีชมพูทันที 3.ให้รัฐบาลระงับการจ่าย สนับสนุน ค่าโยธา เป็นเงิน 2 หมื่น 2 พันล้านบาท แก่บริษัทผู้รับเหมาสัมปทานไปก่อน และ 4.ให้จัดการแถลงข่าว 3 ฝ่าย ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายผู้รับสัมปทาน และฝ่ายผู้ผลิตรถไฟฟ้า โมโนเรล สายสีเหลือง และสีชมพู เพื่อชี้แจงเหตุผล รางหลุด และล้อหลุด

โดย นายสนธิญา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนได้ไปยื่นกระทรวงคมนาคมในวันที่ 5 มกราคม 2567 และวันที่ 8 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อต้องการให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบจัดแถลงข่าว 3 ฝ่าย เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ที่เป็นการร่วมทุนระหว่างเอกชนและรัฐบาล ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกับประชาชน ที่ร่วมสัญจรด้านล่างรวมถึงที่อยู่อาศัยในเขตบริเวณเส้นทางของรถไฟฟ้า สายสีเหลืองและสายอื่น

ซึ่งหลังจากที่ตนไปยื่นไม่ได้คำตอบใดๆเลย และหลังจากนั้นไม่นานก็ประกาศเก็บค่าโดยสารทั้งๆที่ 4 สถานีที่มีปัญหายังไม่เปิดดำเนินการแต่เปิดเก็บค่าบริการประชาชนแล้ว สิ่งที่ตนทำได้ในวันนี้คือตนมาร้องศาลรัฐธรรมนูญ ร้องกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลโดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู สิ่งที่แปลกใจคือเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตพื้นฐานของประชาชนในเขตพื้นที่นนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ สิ่งที่จะทำชัดเจนได้มากที่สุดคือต้องแถลงข่าวว่า สาเหตุต่างๆเกิดการจากความไม่พร้อมด้านวิศวกรหรือด้านโยธาด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่ เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีก  ดังนั้นจึงเดินทางมายื่นให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยใน 4 ประเด็นดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากยุติประชาชนจะได้รับผลกระทบหรือไม่  นายสนธิญามองว่า ต้องยอมเดือดร้อนไปก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆ โดยตั้งข้อสังเกตไว้ 2 ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1 เราจะโดยสารในขณะที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดทางด้านโยธาหรือด้านหนึ่งด้านใดหรือไม่ ประเด็นที่ 2 เราจะยอมรับความบริการแบบนี้ส่งต่อให้กับประชาชนคนไทยอีก 33 ปีข้างหน้าได้อย่างไร เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องได้รับการแก้ไขแต่ขณะนี้ แต่ขณะนี้สายสีชมพูยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเลย