กอ.รมน. เชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2567 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นางทศยาพร ดิเรกวุฒิ รองโฆษก กอ.รมน.  เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.67 นี้ทางกอ.รมน. และ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้แนวคิดเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และกิจกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริง Metaverse ที่จำลองโครงการพระราชดำริต่าง ๆ  อาทิ การปลูกข้าวและดำนาในโครงการโคก หนองนา โมเดล  ผลงานโครงการการทำกิจกรรมอาสาของเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ และโครงการเยาวชนไทยหัวใจอาสา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนร่วมกันทำประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนและชาติบ้านเมือง 

กิจกรรม Digital Youth Network เสริมสร้างทักษะการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการเส้นทางสู่การเป็นนักข่าวหรือ Influencer ประจำท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงพื้นฐานในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ จะมีการแสดงดนตรีและขับร้องเพลงจากผู้เข้าประกวดบทเพลงเพื่อขาติและราชบัลลังก์สลับกับการเล่นเกมส์แจกของรางวัล กิจกรรมสันทนาการ วาดรูประบายสี บันทึกความประทับใจงานวันเด็กตลอดทั้งงาน 

นอกเหนือจากกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้น ณ ตึกภักดีบดินทร์ แล้ว ภายในทำเนียบรัฐบาลยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในจุดต่าง ๆ อาทิ พิธีเปิดงานฉลองวันเด็ก ณ ตึกสันติไมตรี โดยนายกรัฐมนตรี จะมอบโอวาทแก่เด็กและเยาวชน การนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมและมารยาทไทย ซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬา ซอฟต์พาวเวอร์ด้านการต่างประเทศ และการทูตเชิงวัฒนธรรม รวมถึง การแสดงหุ่นยนต์ E-sport ตลอดจนการเล่นเกมส์ให้ความรู้และแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างบทบาทของเด็กและเยาวชน รวมถึงเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดยได้มอบคำขวัญในโอกาสวันเด็กประจำปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” 

“กอ.รมน. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและการรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติต่อไป”นางทศยาพร กล่าว