"ดร.เมตตา ศรีเกื้อกลิ่น" ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานงาน “EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024” และการแถลงผลงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 3 เดือน ที่มี "นายอนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี  ที่บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา 

โดยได้นำคณะนักเรียนร่วมแสดงโขน มีรายนามดังต่อไปนี้ 1.เด็กชายภคิน พวงแก้ว ชั้นอนุบาล 3/3  2. เด็กชายธีรสิทธิ์ กลิ่นอำพร ชั้นอนุบาล 3/3 3. เด็กหญิงถิรดา เจนการ ชั้นอนุบาล 3/3 4. เด็กหญิงอภิญญา สินธุมาลย์ ชั้นอนุบาล 3/3 5. เด็กหญิงกันต์ฤทัย ศรีนาราง ชั้นอนุบาล 3/2 

6.เด็กหญิงฐิติพรรณ เปสตันยี่ ชั้นอนุบาล 2/1 7. เด็กหญิงเพ็ญสุภัชชา รัตนธรรมเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 8. เด็กชายชนาสิน ก่อสินค้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 9. เด็กชายกรฤต รัตนจิตธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 10. เด็กชายพรชัย บุญชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

ทั้งนี้ ภายในงานมีนักเรียน นักศึกษา ได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง และวางจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือกซื้อ  ตั้งแต่วันที่ 25-27 ธันวาคม ซึ่งประสบความสำเร็จมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก