จากเหตุนักศึกษา 2 สถาบัน เปิดศึกยกพวกทะเลาะวิวาทกัน บริเวณห้างดัง ย่านปทุมวัน กทม. ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก วิทยาเขตอุเทนถวาย โพสต์ข้อความระบุว่า...

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนภายใน เขตพื้นที่อุเทนถวาย

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ บริเวณศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา อาศัยอำนาจตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ 2963/2566 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เรื่อง มอบหน้าที่และอำนาจให้ผู้บริหารกำกับ การบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงให้อาจารย์ทุกท่าน #งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบแก่นักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปี ภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามระเบียบฯ ของทางมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567