สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาประถมศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 Children’s Day @Chula “สร้างสรรค์ - เรียนรู้ - เล่นสนุก” (Create – Learn - Play) ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00น. ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และลานพิพิธศิ

กิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 (Children’s Day @Chula 2024) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ - เรียนรู้ - เล่นสนุก” (Create – Learn - Play) เด็ก ๆ และครอบครัวจะสนุกไปกับการเรียนรู้ด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ ภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ผ่าจระเข้ วาดภาพระบายสี เพ้นท์ก้อนหิน กิจกรรมโรยทรายประกายมุกจากเปลือกหอยแมลงภู่ เล่นสนุกกับ เล่นเพลิน Loose parts play space และฟังเพลงเพราะ ๆ กับศิลปินตัวน้อยร่วมกับวง CU Chamber กิจกรรมดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการเล่นและเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ในแง่มุมใหม่ให้กับเด็กและเยาวชนไทย รวมทั้งการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน เปิดโลกทัศน์ให้เด็กและเยาวชน 

สำหรับตารางกิจกรรม Children’s Day @Chula“สร้างสรรค์ - เรียนรู้ - เล่นสนุก” กันทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00น.โดยเวลา 09.00 - 15.00 น. เปิดโลกของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยกับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ เล่นเพลิน Loose parts play space กับพี่ ๆ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ระบายสีบนก้อนหินและโรยทรายประกายมุกจากเปลือกหอยแมลงภู่ กับพี่ ๆครุศิลป์ จุฬาฯ

เวลา 09.30 – 12.00 น.ต้อนรับทักทายด้วยเสียงเพลงกับน้อง ๆจากโรงเรียนดนตรีครูบิ๊ก และโรงเรียนดนตรี Dares Voice Studio by Krutann ร่วมบรรเลงเสียงเพลงจากวง CU Chamber

เวลา 10.00 น.ไปดูผ่าสัตว์อะไรเอ่ย? ที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯกันนะ!!!

เวลา 13.00 น.พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ จะผ่าจระเข้กันอีกรอบ

เวลา 15.00 น.ปิดกิจกรรม ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3645-6