เว็บไซต์สำนักพระราชวัง ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จากเดิมที่เดินเข้าทางประตูวิเศษไชยศรีและเดินเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูฤๅษี เป็นเดินเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และเลี้ยวซ้ายไปผ่านประตูอัตโนมัติ (E-Gate) เพื่อเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เป็นต้นไป