วันที่ 1 ม.ค.2567  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวอวยพรประชาชนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีความสุขความเจริญตลอดไป ทั้งนี้ตนในฐานะประธานรัฐสภาและ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะพยายามทำให้รัฐสภาเป็นที่พึ่งของประชาชน และทำให้รัฐสภาเป็นของประชาชนทุกคน ไม่ใช่เป็นเพียงของสมาชิกรัฐสภา ทั้งวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นประชาชนที่ต้องการติดตามงานของรัฐสภาโดยสามารถติดตามชมได้ผ่านช่องสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 Mhz เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของสภา ตลอดจนกฎหมาย และการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาทุกคน เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์และช่วยดูแลควบคุมฝ่ายบริหารให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้ภาษีที่มาจากประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด

ประธานสภาฯ กล่าวว่า รัฐสภาจะทำหน้าที่ในการดูแลเพื่อให้ระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยเดินไปข้างหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดและตลอดไป นอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนได้ทำหน้าที่ของตัวเองตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ใช่แค่เลือกส.ส เข้ามาทำหน้าที่แล้วจบ ขอให้ติดตามบทบาทการทำงานของรัฐสภาและรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก และขอให้ติดตามการประชุมอย่างตั้งใจ อย่าไปมีความทุกข์อะไรมาก เมื่อสภาถกเถียงกัน เพราะบางทีก็มีปัญหาในเรื่องของการท้วงติง หรือนับองค์ประชุม

"อยากให้เข้าใจว่าสภาเป็นเวทีถกเถียงตัดสิน หาทางออกให้กับประชาชน บางครั้งไม่สามารถตัดสินใจได้โดยง่าย เพราะสมาชิกมีถึง 500 คน และยังมีความแตกต่างกันด้วยนโยบายของแต่ละพรรคซึ่งไม่ใช่แค่สภาไทย ต่างประเทศก็เป็นเช่นนี้ แต่อยากให้ประชาชนสบายใจที่เรามีสภามาจากการเลือกตั้งโดยรัฐธรรมนูญแล้ว เชื่อมั่นว่าสภาเองก็จะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ผมในฐานะที่เป็นประธานในที่ประชุมและในนามของรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่าจะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของการประชุม ยึดมั่นความเป็นกลางเช่นกัน" นายวันนอร์ กล่าว