สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 เมื่อเวลา 07.12 น. วันที่ 28 ธ.ค.66 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน 16 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สภากาชาดไทย, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ และร่วมใส่บาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 100 รูป ในบริเวณพิธี

 นอกจากนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินประจำปี 2567
 
จากนั้น พระราชทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 แก่บุคลากรสภากาชาดไทย ตลอดจนประชาชนที่เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ความว่า
 
"ทุกๆ ปี แต่ละปีถ้าเรานึกย้อนมา ทางสภากาชาดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ ได้ทำสิ่งที่ดีที่ช่วยเหลือผู้อื่นในกิจการต่างๆ ทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและช่วยให้ชีวิตของผู้อื่นดีขึ้น มีปัญหา มีเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์และเกิดขึ้นจากธรรมชาติเท่าที่ทำได้ ทางสภากาชาดก็ล้วนที่มีส่วนที่ร่วมช่วยเหลือและบุคลากรทุกๆ ท่าน ก็ได้ทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยและบางครั้งก็ค่อนข้างจะเสี่ยงภัย ก็ขอให้ในโอกาสนี้ เป็นช่วงที่นึกย้อนรำลึกถึงเฉพาะสิ่งที่ดี ๆ ที่เราทำมา แล้วก็จะต้องทำให้จิตใจเบิกบานและพร้อมที่จะทำงานที่ดีต่อไป ด้วยบุญกุศลที่ท่านร่วมกันทำมาก็ขอให้กุศลนี้ส่งผลให้ทุกท่านสุขกายสบายใจ มีแต่ความชื่นบานและประสบความสำเร็จ แล้วก็ให้ผ่านพ้นจากวิกฤตการณ์หรือสิ่งที่จะไม่พึงพอใจทั้งหลายก็ให้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อตนเอง ครอบครัว และส่วนรวมสืบต่อไป"