สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล (ที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ พร้อมด้วย นางสาวพัชนีวรรณ ตันประวัติ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิฯ และนายกฤษดา บุญไชยะ (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ รวมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสนับสนุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ณ อาคารวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย