จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Theeraphat Sirirat" โพสต์ภาพโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2561 พบบริเวณโดยรอบของโรงเรียนจะมีแต่ทุ่งนา ซึ่งไม่เกิดปัญหาอะไรกับทางโรงเรียน แต่เมื่อปี 2566 ปรากฏว่าบริเวณโดยรอบของโรงเรียนเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่เริ่มเข้ามา มีผู้อยู่อาศัยใกล้โรงเรียนจำนวนมาก กลับเกิดปัญหาเสียงนกหวีดของโรงเรียน บอกทำเสียสุขภาพจิต 

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โพสต์ข้อความระบุว่า...
เรื่อง การใช้นกหวีดอำนวยความสะดวกในช่วง 06.00-07-30 น.

ตามที่นิติบุคคลหมู่บ้านได้รับแจ้งผู้พักอาศัยภายในหมู่บ้านหลังหนึ่ง เรื่อง เสียงนกหวีดที่เกิดจากการอำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์ที่สัญจรไปมาในช่วง 06.00-07-30 น. นั้นแม้การอำนวยความสะดวกดังกล่าวจะอยู่นอกเหนืออำนาจและหน้าที่ของโรงเรียนก็ตามแต่ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนเป็นจำนวนมากอีกทั้งถนนบริเวณโดยรอบโรงเรียนมีทางสามแยกที่อยู่ใกล้เคียงกัน และนักเรียนเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนในหลายทิศทาง มีนักเรียนจำนวนมากที่ต้องข้ามถนนเพื่อเดินทางเข้าโรงเรียนในช่วงเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน จึงสุ่มเสี่ยงกับการเกิดอันตรายต่อนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนจึงได้จัดให้มีครูเวรรักษาการณ์ประจำจุดพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณสามแยกด้านข้างโรงเรียนและบริเวณทางข้ามถนนบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนและผู้สัญจร

แต่อย่างไรก็ดีการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนโดยปราศจาก ความขัดแย้งก็เป็นสิ่งสำคัญ ด้วยชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมและพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนที่อยู่
ในชุมชน โรงเรียนจึงได้แจ้งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใช้สัญญาณมือหรือธงสีในการอำนวยความสะดวกการจราจร และใช้นกหวีดเท่าที่จำเป็น เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและผู้สัญจรต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย


26 ธันวาคม 2566