สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทาน ส.ค.ส.เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 "หนังสือพิมพ์สยามรัฐ"

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ให้แก่หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ยังความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นแก่คณะผู้บริหาร และพนักงานสยามรัฐ

 

#เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ #วันขึ้นปีใหม่