บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) จัดงาน ประกวดแนวคิดนวัตกรรมและความเป็นไปได้ทางธุรกิจด้านเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ ระดับอุดมศึกษา “SpaceQuest 2024 : Launching Thailand Space Innovation & Business” เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ม.ค. 2567

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด : นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีใดก็ได้ ทีมละ 3-5 คน โดยแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สังกัดเดียวกันกับสมาชิกคนใดคนหนึ่ง โครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นแนวคิดนวัตกรรมและความเป็นไปได้ทางธุรกิจในหัวข้อที่กำหนด

ขอบเขตนวัตกรรมที่เข้าร่วมโครงการ :

1. อุตสาหกรรมอวกาศต้นน้ำ (Upstream) ได้แก่ Satellite Design & Parts, Aviation Hardware & Equipment, Unmanned Aircraft System (UAS), Space Explorations, Launch System, และ Ground System เป็นต้น

2. อุตสาหกรรมอวกาศปลายน้ำ (Downstream) ได้แก่ Communication Service & Equipment, Transportation & Tracking System, Data Analysis, Aviation Operation & Management Solutions, Value-added Services, IoT, Software, Application และ AI เป็นต้น

ทีมที่ได้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย จะได้รับเงินสนับสนุนการผลิตผลงานทีมละ 15,000 บาท และได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop with Mentor ในแง่เทคโนโลยีอวกาศแต่ละมิติและองค์ความรู้ด้านธุรกิจ

เงินรางวัล

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ม.ค. 2567  สมัครและส่งผลงานได้ที่ : https://forms.gle/9d95RQsAvaMrnLPt9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Website : https://spacequest2024.space/  Email : [email protected] หรือโทร.สอบถาม คุณธนะชิต 02 326 4290