อย. แก้กฎหมายปลดล็อกเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจออกจากเครื่องมือแพทย์ หวังเปิดกว้างให้สถานบันเทิงใช้คัดกรองลูกค้าก่อนกลับที่พัก เพื่อความปลอดภัย โดยเครื่องมือยังมีประสิทธิภาพในการตรวจวัด ขอประชาชนวางใจ

วันที่ 23 ธ.ค.66 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการแก้กฎหมายให้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจออกจากการเป็นเครื่องมือแพทย์ โดยจัดให้เป็นเครื่องมือทั่วไป หวังให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เข้าถึงและใช้ประโยชน์เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจได้มากขึ้น โดยเฉพาะสถานบันเทิงสามารถมีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจไว้ใช้คัดกรองผู้ใช้บริการก่อนกลับที่พัก เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากสิ่งส่งตรวจที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ เช่น เลือด น้ำลาย ปัสสาวะ ที่ใช้ในสถานพยาบาลยังคงถูกกำกับดูแลตามกฎหมายเครื่องมือแพทย์โดย อย. เช่นเดิม

เบื้องต้น อย. เตรียมเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจออกจากการเป็นเครื่องมือแพทย์แล้ว และขอให้ประชาชนวางใจ เครื่องมือดังกล่าวยังมีประสิทธิภาพในการตรวจวัด โดยมีการควบคุมคุณภาพจากภาครัฐเช่นเดิม

 

#เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ #เครื่องมือแพทย์ #ผับบาร์