ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คนกลางซ้าย) และ นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life (คนกลางขวา) ร่วมลงนามสัญญาการทำประกันกลุ่ม (ประเภทประกันสุขภาพ) ในโครงการประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากรและญาติสายตรงของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งทาง SE Life ได้รับความไว้วางใจในการสร้างหลักประกันและส่งมอบความคุ้มครองชีวิตให้แก่ผู้เอาประกัน จำนวนกว่า 14,000 คน เพื่อสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีและให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถ “สุขได้กับทุกการเปลี่ยนแปลง”       

 

 

เกี่ยวกับ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life เป็นหนึ่งในสายธุรกิจหลักของ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Thai Group Holdings (TGH) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและมีธุุรกิจการลงทุุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุุรกิจประกันภัยกำหนด โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งประกันชีวิตแบบสามัญ อาทิ แบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบบำนาญ ฯลฯ ประกันชีวิตกลุ่ม และประกันชีวิตธุรกิจสถาบัน