ครั้งแรกของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการจัดสร้าง “พระพุทธรูปทองคำ” พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พร้อมเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมหากุศลและเสริมบารมีสิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต ด้วยการร่วมบริจาคเช่าบูชา “พระพุทธรูปทองคำ” (จำลอง) รายได้สมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี อาคารแห่งใหม่เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ทรุดโทรมเนื่องจากให้บริการทางการแพทย์และดูแลสุขภาพของคนไทยมามากกว่า 50 ปี โดย   เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้จัดพิธีบวงสรวงวัตถุมงคล และทองคำแท้ที่จะนำไปหล่อสร้าง “พระพุทธรูปทองคำ” ที่พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติฯ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 

ต่อมา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม ศกนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ และ รศ.(พิเศษ) พญ.วิไล ธนสารอักษร อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นทองคำ เพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม สำหรับนำไปใช้หล่อ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) หรือ “พระพุทธรูปทองคำ” พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ซึ่งปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปประธานประดิษฐานในพระมหามณฑป   เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งมูลนิธิจะจัดสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ประชาชนเช่าบูชา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุน “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี”

ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานคณะกรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ด้านหน้าฐานของพระพุทธรูปทองคำที่จัดสร้างขึ้น โดยด้านหลังมีตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมปี พ.ศ. 2567    

 

อีกหนึ่งความพิเศษของการจัดสร้าง “พระพุทธรูปทองคำ” ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ คือการหล่อองค์พระด้วย “ทองคำ” หลอมรวมกับ “ยันต์พิชัยสงครามแผ่นทอง ยันต์เกราะเพชรแผ่นทอง และยันต์ 108 แผ่นทองแดง” จากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) โดยเชื่อว่าอานุภาพของยันต์ดังกล่าวจะช่วยเสริมบารมี การงาน การเงิน หนุนดวงชะตา

“พระพุทธรูปทองคำ” วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าบูชา 5 รูปแบบ ได้แก่

1.       พระบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว องค์เรซิ่น  หุ้มทองคำ 99.99% น้ำหนักทองประมาณ 100 กรัม ฐานบรอนซ์ปิดทอง 1,000,000 บาท/องค์

2.       พระบูชา ขนาดหน้าตัก 1 นิ้ว เนื้อทองคำ 96.5% พ่นทรายขัดเงา น้ำหนักทองประมาณ 15.2 กรัม 200,000 บาท/องค์

3.       พระบูชา ขนาดหน้าตัก 1/2 นิ้ว เนื้อทองคำ 96.5% พ่นทรายขัดเงา น้ำหนักทองประมาณ 7.6 กรัม 100,000 บาท/องค์

4.       พระบูชา ขนาดหน้าตัก 1 นิ้ว เนื้อบรอนซ์ชุบทอง ผิวเงา 2,000 บาท/องค์

5.       พระบูชา ขนาดหน้าตัก 1/2 นิ้ว เนื้อบรอนซ์ชุบทอง ผิวเงา 1,000 บาท/องค์

โดยฐานองค์พระมีหมายเลขกำกับการผลิตทุกองค์ อีกทั้งผู้บริจาคตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อที่อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี และใบเสร็จรับเงินจากการร่วมบริจาคเช่าบูชาพระสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สำหรับความเป็นมาของพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เดิมมีชื่อว่า “พระสุโขทัยไตรมิตร” หล่อด้วยทองคำแท้ ปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิราบ ศิลปะสุโขทัย ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า “หลวงพ่อทองคำ” หรือ “พระพุทธรูปทองคำ” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย นับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่เคารพบูชาจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนได้รับการขนานนามว่า "Golden Buddha"

ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดให้เช่าบูชาตั้งแต่วันนี้ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ หรือทางออนไลน์ www.ramafoundation.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @RAMAFOUNDATION หรือโทร. 0-2201-1111 (ในวัน-เวลาราชการ)  หรือบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ทาง https://www.ramafoundation.or.th/ramagoldenbuddha ติดตามข่าวสารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ที่ FB • IG • LINE @RAMAFOUNDATION